Ślubowanie pierwszaków z Różycy

„Ślubuję być dobrym uczniem” – pod takim hasłem uczniowie klas I A i I B Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Różycy złożyli wobec społeczności szkolnej, rodziców oraz zaproszonych gości uroczyste ślubowanie.

Każde dziecko rozpoczynając naukę w klasie pierwszej z ogromną niecierpliwością czeka na moment, kiedy zostanie pasowane na pełnoprawnego ucznia. Tę ważną chwilę poprzedza wiele przygotowań – uczniowie poznają szkołę, kolegów, swoje prawa, ale również i obowiązki.

W tym roku szkolnym ślubowanie w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Różycy, odbyło się 10 października. Podczas pierwszej części uroczystości pierwszaki zaprezentowały swoje talenty wokalne, recytatorskie oraz taneczne. Jako pierwsi wystąpili uczniowie z klasy I A (18 dzieci) –  wychowawczyni Agnieszka Zaborska. W drugiej kolejności zaprezentowali się uczniowie z klasy I B (21 dzieci) – wychowawczyni Magdalena Andrzejczak. Mimo stresu związanego z publicznym występem, dzieci świetnie sobie poradziły. Recytowały głośno i wyraźnie śpiewały piosenki za co publiczność nagrodziła ich gromkimi brawami.

Druga część to uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Swoją postawą młodzi żakowie udowodnili, iż są gotowi, aby stać się pełnoprawnymi członkami naszej społeczności szkolnej. Pierwszoklasiści zobowiązali się być dobrymi uczniami, dbać o dobre imię szkoły i klasy, a swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Po ślubowaniu dyrektor Aneta Mrówka za pomocą „czarodziejskiego” ołówka dokonała aktu pasowania na ucznia, a wychowawczynie klas pierwszych wręczyły swoim uczniom pamiątkowe dyplomy pasowania na pierwszoklasistę oraz legitymacje szkolne. Ogromną radość dzieciom sprawiły upominki od zaproszonych gości.

Dużym wyróżnieniem dla pierwszaków było pojawienie się zaproszonych gości, w osobach Waldemara Chałata burmistrza Koluszek, Krystyny Lewandowskiej zastępcy burmistrza, Mirosławy Kobus z Referatu Edukacji, księdza Proboszcza Pawła Malinowskiego, dyrektor MGOPS Danuty Małeckiej, nadleśniczego Jana Piwowara, radnych Andrzeja Aleksandrowicza i Jana Widulińskiego oraz dyrektor Przedszkola w Różycy Małgorzaty Szramy. W uroczystości uczestniczyli również Aneta Mrówka dyrektor Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Różycy, Zdzisława Kupisz zastępca dyrektora, grono pedagogiczne, rodzice oraz uczniowie.

Pierwszoklasiści, rodzice oraz wychowawcy bardzo dziękują za ciepłe przyjęcie i wszystkie dobre słowa, ten dzień z całą pewnością na długo zostanie pierwszakom w pamięci.

Magdalena Andrzejczak SP Różyca

image_pdfimage_print