Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej w Koluszkach

Powiat Łódzki Wschodni na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Punkt bezpłatnej pomocy prawnej w Koluszkach zlokalizowany jest w siedzibie Urzędu Miejskiego – III p., pok. 319. Punkt czynny jest przez pięć dni w tygodniu. We wtorek w godzinach od 1200 do 1600, zaś w pozostałe dni tygodnia w godz. od 900 do 1300.

W powiecie łódzkim wschodnim, poza Koluszkami, funkcjonują jeszcze punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Wiśniowej Górze, Rzgowie, Plichtowie (gm. Nowosolna) i Tuszynie. Punkty zostały zlokalizowane w taki sposób, aby umożliwić wygodny dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej wszystkim mieszkańcom powiatu łódzkiego wschodniego. Osoby korzystające z pomocy mogą udać się do dowolnego punktu i nie są zobowiązane do zachowania zasad rejonizacji. System darmowej pomocy prawnej jest skierowany głównie do osób najbardziej potrzebujących, w tym młodzieży do 26 roku życia, osób posiadających Kartę Dużej Rodziny oraz osób fizycznych, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej, kombatantom, weteranom i kobietom w ciąży.

Petenci głównie pytają o sprawy w zakresie prawa spadkowego, chodzi tutaj w dużej części o stwierdzenie nabycia spadku i sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia. Dużo jest spraw z zakresu prawa rodzinnego, między innymi alimentów czy rozwodów a także spraw związanych z zadłużeniem, niespłaconymi kredytami, spraw karno-bankowych – informuje radca prawny Aleksandra Dziubińska. Nie brakuje też spraw o ochronie praw lokatorów czy związanych z eksmisją. „Każdemu staramy się pomóc na tyle, na ile pozwala nam przedstawiony materiał ” – zapewnia prawniczka.

Oferowana pomoc nie może dotyczyć spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia. W ramach darmowej pomocy prawnej adwokaci nie świadczą kompleksowej pomocy. Jedynie wskazują na rozwiązania, które mogą pomóc poradzić sobie z problemem. Na etapie przedsądowym przygotowują projekty pism wszczynających postępowanie, sporządzają wnioski o zwolnienie z kosztów czy ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Jeżeli więc, będąc osobą uprawnioną chcecie skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej należy przyjść do siedziby Urzędu Miejskiego w Koluszkach w godzinach otwarcia punktu i poczekać na udzielenie porady. Tłumów nie ma ale nie ma też dni, kiedy nikt się nie pojawia. “Codziennie udzielamy porad, najwięcej w pierwszych godzinach otwarcia punktu” – podsumowuje moja rozmówczyni.

image_pdfimage_print