Skorzystaj z dodatku osłonowego

Przypominamy, że do 31 października można składać wnioski o tzw. „dodatek osłonowy”, który ma niwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Oczywiście dotyczy to tylko osób, które jeszcze nie skorzystały z tego rodzaju wsparcia. Do tej pory do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach, który obsługuje rządowy program, wpłynęło 2130 wniosków.

Zasady dla całego kraju są takie same. Dodatek, który wypłacany jest jednorazowo, dostają jednak tylko ubożsi Polacy, obowiązują bowiem kryteria dochodowe. Uwaga: jako podstawę do stwierdzenia prawa do dodatku przyjęto w uproszczeniu dochód, osiągany „na rękę” czyli netto.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jego dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*Kwota dofinansowania uzależniona jest od źródła ogrzewania. Wyższy dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwom, których głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi. By jednak otrzymać wyższy dodatek, konieczny jest wpis tego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Co ważne o dodatek mogą się starać nawet osoby, które przekroczą próg dochodowy. W takiej sytuacji kwota dodatku zostanie pomniejszona o wysokość przekroczenia dochodu, według zasady „złotówka za złotówkę”.

Gdzie złożyć wniosek

UWAGA: Wniosek o dodatek osłonowy można składać do 31 października 2022 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 (tel.: 44 714 58 25). Wypłata dodatku zostanie realizowana najpóźniej do 2 grudnia. Dodatek wypłacany jest jednorazowo.

Druk wniosku można pobrać ze strony: mgopskoluszki.bip.wikom.pl, w zakładce Świadczenia Rodzinne.

image_pdfimage_print