Sięgamy po pieniądze na kolejne atrakcje

12 grudnia Zarząd woj. łódzkiego podjął decyzję o przyznaniu Gminie Koluszki dofinansowania w wysokości 3 mln zł na realizację projektu „Rozwój infrastruktury i atrakcyjności turystycznej Gminy Koluszki”. Poniżej prezentujemy projekty, które powstaną dzięki pozyskanym środkom finansowym.

Ścieżka rowerowa dawnym torem kolejowym

Zgodnie z projektem ścieżka ma zaczynać się przy ul. 11 Listopada za Urzędem, i ciągnąć się śladem dawnego toru kolejowego, który przechodzi przez drogę powiatową i kieruje się w stronę lasu. Tam ścieżka odbijać będzie w kierunku Redzenia Starego i dotrze wzdłuż tej miejscowości do ścieżki rowerowej, która powstaje właśnie w ramach przebudowy ciągu dróg Wierzchy-Redzeń. Tym samym powstanie ciekawa pętla rowerowa, przechodząca przez bardzo urozmaicony teren.

Co więcej, by trasa rowerowa szczególnie zapadła turystom w pamięć, jej nawierzchnia ma być wymalowana i ułożona w ten sposób, by imitować tor kolejowy. Poza ciekawym efektem wizualnym, ścieżka nawiązywać będzie zatem do historii i przypominać o dawnym wyglądzie. Łączna długość projektowanej trasy rowerowej to 7,6 km, z czego 5 km ścieżki biec będzie po dawnym torze kolejowym. Szerokość ścieżki przewidziano na 2,5 metra. Wzdłuż całej trasy rozstawione zostaną ławki i kosze, a przy samym wjeździe do lasu ulokowana zostanie altana, w kształcie małej drewnianej stacyjki kolejowej.

Warto również zaznaczyć, że projektowana trasa połączy się z innym ciekawym leśnym traktem, który stworzyło Nadleśnictwo. Od Redzenia Starego do Węgrzynowic prowadzi bowiem ścieżka, którą Lasy Państwowe wyłożyły tłuczniem. Warto zapuścić się w te okolice, bowiem trasa prowadzi nas do pięknego rezerwatu przyrody nad rzeką Rawką. Inwestycja zostanie zrealizowana w 2018 r.

Ławeczka Strzemińskiego

Przed Miejską Biblioteką Publiczną w Koluszkach stanie mosiężna ławeczka Strzemińskiego. Zadaniem tej atrakcji, wzorowanej na ławeczce Tuwima w Łodzi, ma być m.in. przyciągniecie do Koluszek młodych artystów z całej Polski. Potarcie pędzla trzymanego przez mosiężną rzeźbę Strzemińskiego, gwarantowałoby bowiem sukces w pracy twórczej.

Odkryte baseny w Lisowicach

Oprócz stworzenia kąpieliska na zalewie w Lisowicach, gmina planuje również wybudowanie dwóch niezależnych, odkrytych basenów. Pierwszy z nich skierowany do dzieci, będzie zbiornikiem o pow. 120 m2 i głębokości 0,6 m. Drugi, planowany dla dorosłych, będzie miał powierzchnię 320 m2 i głębokość 1,2 m.

Działania promocyjne

Część pozyskanych środków posłuży do sfinansowania druku 100 tys. folderów promujących Gminę Koluszki i jej atrakcje. Foldery będą kolportowane po całej Polsce.

Zwrot pieniędzy za skatepark

Ponieważ Ministerstwo Sportu przyblokowało Gminie Koluszki możliwość pozyskania środków na dofinansowanie budowy skateparku, władze naszego miasta postanowiły poszukać wsparcia w innych instytucjach. Dzięki „nieodpuszczeniu” tematu, Gminie Koluszki udało się dopisać budowę powyższego obiektu sportowego do większego projektu tworzenia dodatkowych atrakcji turystycznych na naszym terenie. Tym sposobem otrzymaliśmy 277 tys. zł dofinansowania, w formie zwrotu części pieniędzy za wybudowany skatepark.

image_pdfimage_print