SEJM SZYKUJE KOLEJNE ZMIANY W GOSPODAROWANIU ODPADAMI

Rząd przykręca śrubę niesegregującym odpady. Będzie to już obowiązkowe dla wszystkich, a nie jak dziś – dobrowolne. Wprowadzane zmiany mają „przymusić” Polaków do segregacji odpadów. Także mieszkańcy bloków będą mieli obowiązek segregować śmieci. Tam, gdzie do tej pory funkcjonowały wyłącznie zsypy na odpady, właściciel nieruchomości musi zapewnić pojemniki do selektywnej zbiórki. Natomiast właściciele domów jednorodzinnych, którzy będą korzystać z przydomowych kompostowników, zostaną zwolnieni z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Osoby, które nie będą segregować lub będą to robić źle, zostaną ukarani wyższą opłatą. Będzie to kilkukrotność opłaty za wywóz śmieci. Projekt zmienia również zasady odbierania odpadów z nieruchomości niezamieszkałych, czyli m.in., biurowców, sklepów czy restauracji.

image_pdfimage_print