Sejm likwiduje okręgi jednomandatowe


Na mocy najnowszych zmian w Kodeksie wyborczym, w gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców utworzone zostaną okręgi wyborcze, w których wybiera się od 5 do 8 radnych. Dla Gminy Koluszki oznacza to, że podzieleni zostajemy na trzy okręgi wyborcze. W każdym z nich wybierać będziemy po 7 radnych. Wracamy zatem do starego systemu wyborów z 2010 r. Przypomnijmy, że w ostatnich latach gmina podzielona była na 21 okręgów. Z jednego okręgu wybierany był jeden radny. Dzięki temu systemowi dane sołectwo czy osiedle wybierało w zasadzie swojego radnego. Wprowadzony obecnie mechanizm wyborów zmusza nas do tego, by głosować na radnego, który nie będzie reprezentantem danej grupy blisko zamieszkałych siebie ludzi, ale raczej ogółu mieszkańców.

Okręg nr 1. Osiedla: Czarnieckiego, Łódzkie, Łódzkie II, Natolin, Staromiejskie. Sołectwa: Kaletnik, Przanowice, Różyca-Żakowice.

Okręg nr 2. Osiedla: Głowackiego, Warszawskie, Zieleń Południe, 11 Listopada.

Okręg nr 3. Sołectwa: Będzelin, Borowa I, Borowa II, Długie-Turobowice, Lisowice-Erazmów, Felicjanów, Jeziorko, Gałków Duży, Gałków Mały Wschód, Gałków Mały Zachód, Gałkówek Parcela, Katarzynów-Zygmuntów, Kazimierzów, Nowy Redzeń, Stary Redzeń, Regny, Słotwiny, Stamirowice-Leosin, Stefanów, Świny, Wierzchy, Zielona Góra.

Z każdego okręgu wybieramy po 7 radnych.