„Ścieżka edukacyjna „Człowiek i przyroda” w Różycy”


Zadanie pn. „Ścieżka edukacyjna „Człowiek i przyroda” w Różycy” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość ogólna zadania wynosi 25 500,00 zł. Dofinansowanie w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wynosi 17 500,00 zł.
Projektu przewiduje przygotowanie ekologicznej ścieżki edukacyjnej pod nazwą „Człowiek i przyroda” dla mieszkańców i gości Gminy Koluszki.
W ramach projektu:

 

http://www.zainwestujwekologie.pl/