Rusza projekt wsparcia dla osób niesamodzielnych

W dniu 3 października 2019 roku na terenie Gminy Koluszki obyło się spotkanie, inaugurujące rozpoczęcie realizacji projektu konkursowego Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a jego wykonawcą jest MED-KOL sp. z o.o. z Koluszek.

W spotkaniu wzięli udział m.in.: Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi Kamil Jeziorski, Przewodniczący Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego Sławomir Sokołowski, radni Powiatu Łódzkiego Wschodniego,

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Urszula Łużniak, Prezes NZOZ MED-KOL z Koluszek Michał Suwalski, dyrektorzy Ośrodków z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Celem projektu jest deinstytucjonalizacja oraz zwiększenie dostępności usług zdrowotnych. Wsparcie zakłada odejście od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie społeczności lokalnych, często w domu chorego. Wsparciem objęte zostaną osoby niesamodzielne i otoczenie osób niesamodzielnych, zamieszkujące teren naszego powiatu.  Część osób korzystających ze wsparcia oferowanego w ramach powyższego projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, z uwagi na stan zdrowia wymaga kompleksowego wsparcia usług medycznych, długoterminowej opieki medycznej w domu, bądź opieki paliatywnej/hospicyjnej. Z uwagi na wypalenie zawodowe, zmęczenie opieką opiekunów faktycznych oraz brak wiedzy, wnioskodawca planuje wsparcie właśnie dla tej grupy osób. Łącznie wsparcie kierowane jest do 54 osób oraz 20 osób z otoczenia (opiekunowie osób niesamodzielnych uczestników projektu). Okres realizacji projektu to kwiecień 2019 – marzec 2022.

image_pdfimage_print