Rusza program modernizacji sieci wodociągowej na terenach wiejskich

Rusza program modernizacji sieci wodociągowej na terenach wiejskich

 

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej rozpoczęło wdrażanie programu, którego celem

jest poprawa jakości wody dostarczanej do mieszkańców z terenów wiejskich oraz zapewnienie ciągłości dostaw wody. Na powyższe zadanie KPGK otrzymało bezzwrotne dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 2 mln zł. Całkowity koszt inwestycji to 3,5 mln zł. Powyższe środki posłużą do realizacji projektów w kilku ościennych sołectwach.

Regny

Jednym z ważniejszych zadań gminy jest modernizacja i stworzenie infrastruktury, która polepszy jakość wody użytkowanej przez mieszkańców byłego osiedla wojskowego w Regnach. Ta, którą obecnie dostarcza wojsko, jest bardzo złej jakości. Ruszyły już prace związane z budową wodociągu doprowadzającego wodę do osiedla. Trwają również prace projektowe, których celem jest przebudowa stacji uzdatniania wody w Regnach.

Gałków Duży

W Gałkowie Dużym KPGK przygotowuje się do przebudowy ujęcia wody. Planowana jest termomodernizacja budynku i dachu stacji, przebudowa instalacji elektrycznej i części technologicznej, zakup nowych falowników oraz agregatu prądotwórczego. Modernizacja przewiduje także budowę awaryjnej studni głębinowej. Oprócz prac na ujęciu wody, wymieniony zostanie także stary wodociąg. W chwili obecnej w części ulicy Głównej i Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym istnieją wodociągi azbestowo-cementowe o różnych średnicach, które wybudowane zostały jeszcze w latach 60-tych i 70-tych ubiegłego stulecia. Wodociągi ulegają częstym awariom, a armatura przestaje być na tyle sprawna, by mogła właściwie działać. Obecnie podłączone są do nich: 54 posesje w ul. Głównej i 29 posesji w ul. Dzieci Polskich. Spółka przewiduje, że na wymianie wodociągu skorzysta około 300 mieszkańców Gałkowa Dużego.

Borowa

Zakończono właśnie budowę spinki wodociągowej w ul. Zielonogórskiej w Borowej. Obecnie trwa gromadzenie dokumentów odbiorowych. Niebawem rozpoczną się prace związane z przebudową ujęcia wody. Modernizacja przewiduje te same zadania co w przypadku ujęcia wody w Gałkowie Dużym. Dodajmy, że budowa nowej studni głębinowej zwiększy możliwość pokrycia niedoboru wody w najbliższych lat, szczególnie w perspektywie budowy wodociągu na osiedlu w Borowej.

Oprócz prac w powyższych miejscowościach, środki z dofinansowania posłużą także do budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wycieczkowej w Żakowicach (trwa obecnie procedura przetargowa), zakupu pojazdu pogotowia technicznego do usuwania awarii wodociągowych, oraz zakupu samojezdnej kosiarki.

(pw)

image_pdfimage_print