“Rozwój systemu ratowniczo – gaśniczego poprzez doposażenie jednostek OSP z terenu gminy Koluszki w nowe samochody ratowniczo – gaśnicze”

W dniu 10 marca 2020 roku Gmina Koluszki podpisała umowę  nr UDA-RPLD.05.01.02-10-0050/15-00 o dofinansowanie projektu pod nazwą “Rozwój systemu ratowniczo – gaśniczego poprzez doposażenie jednostek OSP z terenu gminy Koluszki w nowe samochody ratowniczo – gaśnicze”.

Środki na realizację projektu pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 2 019 188,00 zł

Dofinansowanie: 1 494 199,12 zł

Wkład własny:  524 988,88 zł

Celem głównym projektu jest podniesienie sprawności jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej włączonych do KSRG i funkcjonujących na terenie Gminy Koluszki poprzez zakup 3 samochodów ratowniczo – gaśniczych pozwalających na skuteczne prowadzenie akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń naturalnych.

Załączniki do pobrania

image_pdfimage_print