Rozwój krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego poprzez doposażenie jednostek OSP z terenu gminy Koluszki w nowe samochody ratowniczo – gaśnicze.

 

 

Zadanie pn. „Rozwój krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego poprzez doposażenie jednostek OSP z terenu gminy Koluszki w nowe samochody ratowniczo – gaśnicze” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość ogólna zadania wynosi 2 039 674,74 zł. Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wynosi łącznie 515 320,00 zł, w tym w formie:

– Dotacji – 154 596,00 zł,

– Pożyczki – 360 724,00 zł.

Zakres projektu obejmuje zakup 2 średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych wraz z wyposażeniem dla OSP w Długiem i OSP w Gałkowie Dużym oraz 1 lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Koluszkach. Realizacja zadania umożliwi strażakom z jednostek ochotniczych straży pożarnych  w Koluszkach, Długiem i Gałkowie Dużym podjęcie szybkich i sprawnych działań ratowniczych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska, a także innych klęsk i zdarzeń.

www.zainwestujwekologie.pl

image_pdfimage_print