Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice

W dniu 23 marca 2021 roku Gmina Koluszki zawarła umowę o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0034/20-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Nazwa projektu: Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice

Całkowita wartość projektu: 10 034 073,69 zł

Dofinansowanie: 6 373 929,72 zł

Wkład Gminy Koluszki: 3 660 143,97 zł

Termin realizacji projektu od 1 sierpnia 2017 roku do 30 lipca 2021 roku

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest wykorzystanie i rozwój potencjału endogenicznego regionu łódzkiego opartego na walorach przyrodniczo-kulturowych, szczególnie w aspekcie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi gospodarki turystycznej, w tym powstawania nowych miejsc pracy. Realizacja projektu poprzez zagospodarowanie terenu wkoło zbiornika Lisowice przyczyni się do podniesienia atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej zasobów i walorów przyrodniczych województwa łódzkiego, które w zasadniczy sposób warunkują możliwości rozwojowe, wpływają na jakość życia oraz mogą stanowić podstawę dla zwiększenia atrakcyjności regionu. Zadania planowane w projekcie obejmują, m.in: prace przygotowawcze, budowę infrastruktury rekreacyjnej wokół zbiornika Lisowice, budowę parku linowego, budowę budynku przystani wraz z torem wakeboardowym, przeprowadzenie kampanii promującej ofertę turystyczną.

Planowane efekty realizacji projektu:

– budowa obiektów turystycznych i rekreacyjnych,

– rozwój różnych form turystyki i rekreacji

– przeprowadzenie kampanii reklamowych promujących walory turystyczne,

– wzrost zatrudnienia poprzez utworzenie nowych miejsc pracy,

– zagospodarowanie miejsc organizacji imprez kulturalnych i folklorystycznych,

– podniesienie bezpieczeństwa  użytkowników obiektów,

– budowa obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

image_pdfimage_print