Rozpoczynamy badania nad wykorzystaniem wód geotermalnych


Rada Miejska w Koluszkach zabezpieczyła 70 tys. zł na opracowanie dokumentacji, która pozwoli na złożenie wniosku o wykonanie w Koluszkach odwiertu badawczego pod geotermię. Decyzję tę poprzedziły miesiące analiz, konsultacje z geologami oraz wizyty w miastach, które technologię geotermalną już stosują, lub przymierzają się do jej wdrożenia. W tym celu pracownicy urzędu odwiedzili miedzy innymi instalacje geotermalne w Mszczonowie oraz odwiert w Tomaszowie Maz.

Choć sam pomysł na wykorzystanie tego rodzaju wód może wydawać się trochę abstrakcyjny, jako gmina nie działamy w ciemno. W naszym regionie pokłady wód termalnych są dość dobrze zdiagnozowane. Pierwsze próbne odwierty wykonywane były już w latach 80-tych. Na terenie naszej gminy dysponujemy m.in. danymi z odwiertu w Regnach. Choć ocena danych ma jedynie charakter orientacyjny i podane w niej parametry mogą odbiegać od ostatecznych, istnieje spora szansa na możliwość wykorzystania wód termalnych.

„Na podstawie dostępnych materiałów archiwalnych i po przeprowadzeniu szczegółowej ich analizy, Państwowa Służba Geologiczna ocenia potencjał geotermalny Gminy Koluszki jako średni i rekomenduje wykonanie kolejnych kroków inwestycyjnych. Należy mieć jednak na uwadze fakt, iż Koluszki są położone w strefie krańcowej zbiornika geotermalnego, co niesie za sobą istotne ryzyko nieosiągnięcia przewidywalnych parametrów złożowych” – czytamy we wstępnej ocenie, którą dla naszego samorządu w styczniu 2022 r. wykonał Państwowy Instytut Geologiczny i Badawczy.

Z powyższej analizy wynika również, że optymalnym kierunkiem wykorzystania zasobów wód termalnych w Koluszkach jest ciepłownictwo. Ocenia się bowiem, że pod nami zalegają wody o temperaturze ok. 45 stopni Celsjusza. Ze względu na przewidywaną podwyższoną zawartość jodu, w kolejnym etapie po ciepłownictwie, uzupełniającym kierunkiem ich wykorzystania może być balneoterapia, czyli kąpiele zdrowotne, z którymi do czynienia mamy np. w Uniejowie.

Podjęte działania

Pozytywna opinia Państwowej Służby Geologicznej to oczywiście tylko i wyłącznie swego rodzaju zachęta do podjęcia działań, zmierzających do przebadania tego co mamy pod ziemią. Ponieważ wyzwanie podjęliśmy, obecnie znaleźliśmy się w elitarnym gronie 164 samorządów z całego kraju (w tym wśród 9 z woj. łódzkiego), które otrzymały wstępną opinię o potencjale geotermalnym.

Jeśli chodzi o naszą gminę, w działaniach tych będzie nas prowadzić Polska Akademia Nauk, a dokładnie Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, z którym podpisaliśmy umowę na opracowanie całości projektu prac geologicznych i analizy opłacalności.

Kolejny nasz krok to złożenie wniosku o pozyskanie środków na wykonanie odwiertu, który szczegółowo określi parametry naszych złóż. Ponieważ koszt tego rodzaju odwiertu to nawet 20 mln zł, staramy się o 100 proc. dofinansowania. Decyzję o przyznaniu dofinansowania powinniśmy poznać do końca tego roku. Jako ciekawostkę dodajmy, że zamierzamy wwiercać się na głębokość ok. 1,6 km. Jako miejsce odwiertu wyznaczono teren za miejską ciepłownią (kominem odlewniczym), w pobliżu ścieżki rowerowej.

Pamiętajmy jednak, że geotermia to przedsięwzięcie, które wymaga sporej cierpliwości. Dla przykładu okolicznym Poddębicom uruchomienie tego rodzaju złóż zajęło blisko 10 lat. Zresztą nie mniej trwały prace przy tworzeniu koluszkowskiej strefy ekonomicznej. Wszystkie wartościowe rzeczy zaczynają się jednak od decyzji i małych kroków. Choć prace badawcze wiążą się z pewnym ryzykiem rozczarowania, walczymy o niższe koszty ogrzewania mieszkań, czystsze powietrze oraz kryte baseny.