Rozpoczęto rozbudowę budynku szkoły podstawowej i liceum

15 grudnia 2021 r., warto zapamiętać tę datę, ponieważ wydarzenia z nią związane mocno zmienią
przestrzeń wokół zabudowań szkolnych i parku w Koluszkach. Tego dnia na terenie Szkoły Podstawowej
nr 2 w Koluszkach doszło do podpisania aktu erekcyjnego, czyli dokumentu rozpoczynającego w sposób
uroczysty budowę nowego skrzydła budynku dla szkoły podstawowej i liceum. Uroczystości
towarzyszyło także podpisanie umowy z wykonawcą na realizację prac budowlanych, a także
symboliczne wbicie łopaty pod rozpoczęcie budowy.
Trzon obecnego budynku szkolnego przy ul. Kościuszki został oddany do użytku w 1953 roku. Do
pierwszej rozbudowy szkoły o nowe skrzydło doszło na początku lat 80-tych. Kolejna okazja na
rozbudowę pojawiła się już pod koniec lat 90-tych, gdy do struktury oświaty zostały dołączone gimnazja.
Ówczesne władze gminy zdecydowały się jednak na zaadoptowanie pod potrzeby gimnazjum budynku
przy ul. Mickiewicza, po drugiej stronie miasta. Po 10 latach historia zatoczyła jednak koło i po
likwidacji gimnazjów w ramach kolejnej reformy oświaty, budynek przy ul. Kościuszki zderzył się z
bolesnym przepełnieniem.
– Szukaliśmy różnych rozwiązań, ale ostatecznie w porozumieniu z panem starostą doszliśmy do
wniosku, że budowa nowego obiektu szkoły jest po prostu niezbędna. Dobro naszych uczniów, jakość ich
kształcenia, jest dla nas bowiem niezwykle ważna – stwierdził podczas uroczystej przemowy Burmistrz
Koluszek Waldemar Chałat, który jak sam zaznaczył, ma potrójną a nawet poczwórną przyjemność z
podpisania aktu, ponieważ jest absolwentem zarówno powyższej szkoły podstawowej jak i liceum, a
dodatkowo byłym nauczycielem I LO, i obecnie burmistrzem.
Na problem z przepełnieniem szkolnego budynku zwrócił także uwagę dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
w Koluszkach, Sławomir Mela: – W tej chwili liczebność naszej szkoły to 600 uczniów. Do dyspozycji
mamy 18 sal. Co prawda nie ma pełnej zmienności, aczkolwiek są klasy, które mają lekcje nawet do
godz. 16.00. Wszelkie miejsca, które mogły zostać przemianowane na sale lekcyjne, zostały
zagospodarowane już dawno. A zatem dla nas decyzja o rozbudowie i przekazaniu nam do dyspozycji 8
nowych sal, to rewelacyjna wiadomość. Mam teraz nadzieję, że wszyscy uczniowie ku swojej uciesze i
rodziców, będą niedługo rozpoczynać lekcje o godz. 8.00.
Środki finansowe
Dość nietypowo kształtuje się struktura finansowania inwestycji, ponieważ na rozbudowę „zrzuciły się”
wszystkie możliwe szczeble władzy państwowo-samorządowej, do czego nawiązał w swoim
przemówieniu Wicewojewoda Łódzki Piotr Cieplucha: – Dla pana wojewody ta inwestycja to oczko w
głowie, ponieważ zazwyczaj jako administracja rządowa wspieramy samorządy przy inwestycjach
infrastrukturalnych, dotyczących dróg czy sieci kanalizacyjnych. Natomiast nieczęsto zdarza się, że nasze
wsparcie obejmuje placówki oświatowe, tak jak ma to miejsce w tym przypadku. Dodatkowo, jako wkład
finansowy mamy tu 1 mln zł z rządowego funduszu inwestycji lokalnych, z którego to środki służą
przeciwdziałaniu negatywnym skutkom pandemii. Ale jeśli chcemy rozwijać poziom edukacji w Polsce,
musimy pamiętać również o tym, by zapewnić uczniom jak najlepsze warunki. Cieszy mnie to, że przy tej
inwestycji mamy do czynienia ze współpracą wszystkich szczebli władzy, bo mamy gminę i powiat,
samorząd województwa który operuje środkami z Unii Europejskiej, i wreszcie administrację rządową.
Wszystkim partnerom, panu burmistrzowi, staroście i marszałkowi za tę owocną współpracę dziękuję.
Choć to nasza gmina będzie pilotować budowę jako główny inwestor, ważny wkład finansowy wnosi
także powiat łódzki wschodni, który jako instytucja prowadząca liceum, jest współwłaścicielem
nieruchomości przy ul. Kościuszki w stosunku 2:1. Rozbudowa to także ważne wydarzenie dla starosty
Andrzeja Opali, który jest absolwentem I LO: – Dla mnie to prywatna satysfakcja, że liceum które
pamiętam od kilkudziesięciu lat, bo kończyłem je w 1964 r., doczeka się wreszcie dodatkowego budynku,
a tym samym skończą się problemy z brakiem miejsca. Tym bardziej to cieszy, że w inwestycji zawarte
są naprawdę ciekawe pomysły.
Projekt
Choć na końcowy efekt będziemy musieli poczekać równo rok, już obecnie możemy poznać kilka
ciekawych szczegółów, na które rzucił światło podczas prezentacji Mateusz Karwowski, dyrektor ds.
inwestycji w Urzędzie Miejskim w Koluszkach.

Budynek ma być nowoczesnym centrum nauki, skrojonym na miarę XXI w. Ogółem w budynku pojawi
się 12 sal (4 pomieszczenia dla liceum i 8 dla szkoły podstawowej), z czego jedna z nich ma być
zaadoptowana pod świetlicę. Klasy zostaną w pełni doposażone w najnowsze narzędzia multimedialne,
dzięki czemu będzie można przeprowadzać ciekawe eksperymenty naukowe. Co ciekawe, nowoczesne
urządzania zostaną spięte w jedną sieć również z klasami w starym budynku. Nowoczesność zostanie
wpisana także w sferę eksploatacji.
– Budynek wyposażony zostanie w odnawialne źródła energii, zarówno fotowoltaikę jak i odpowiednie
rozwiązania oszczędzające energię elektryczną już na poziomie oświetlenia w salach. W ramach projektu
odnowimy również trochę obecny budynek. W sali gimnastycznej powstanie ścianka wspinaczkowa,
która będzie wykorzystywana podczas zajęć z wychowania fizycznego, zostaną także wyremontowane
szatnie w szkole podstawowej – zobrazował pewne wytyczne projektu dyr. Mateusz Karwowski.
Najbardziej efektownym elementem inwestycji ma być jednak ogólnodostępne planetarium, którego
kopuła zostanie umieszczone na dachu budynku. Na dachu ulokowany zostanie także taras z widokiem na
panoramę miejskiego parku.
Ogółem budynek będzie dysponował powierzchnią 1000 m2

. Budowa ma zakończyć się już pod koniec
2022 r. Budowę będzie prowadzić firma ENBUD z Głowna. Akt erekcyjny podpisali: Wicewojewoda
Łódzki Piotr Cieplucha, Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala, Burmistrz Koluszek Waldemar
Chałat, dyr. I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach Anna Olczyk, dyr. Szkoły Podstawowej nr 2 w
Koluszkach Sławomir Mela.

Całkowita wartość inwestycji: 8,45 mln zł
Finansowanie:
– RPO WŁ UE: 1,68 mln zł
– RPO WŁ budżet państwa: 1,34 mln zł
– Budżet państwa środki COVID: 1,73 mln zł
– Powiat Łódzki Wschodni: 1,73 mln zł
– Gmina Koluszki: 2, 69 mln zł

image_pdfimage_print