Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji

Drodzy Mieszkańcy,

w dniu 29 września 2017 roku rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Koluszki na lata 2016-2023, które będą trwały do 28 października 2017 roku.  Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji mieszkańców Gminy Koluszki na temat prezentowanego projektu programu rewitalizacji oraz zwiększenie ich aktywności we wspólnocie samorządowej. Zasady oraz formy prowadzenia konsultacji społecznych określa zamieszczone pod przedmiotowym artykułem Zarządzenie Nr 189/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 19 września 2017 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu  Rewitalizacji Gminy Koluszki na lata 2016-2023.

Zachęcamy do czynnego udziału w procesie konsultacji.

Załączniki do pobrania

image_pdfimage_print