Rozpoczęła się rejestracja i nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy

Proces nadania numeru PESEL mieszkańcom Ukrainy wyglada następująco:

1. Urząd Miejski w Koluszkach poinformuje obywateli Ukrainy o terminie wizyty w Urzędzie za pośrednictwem osób, u których przebywają aktualnie obywatele Ukrainy.

2. Termin wizyty w Urzędzie może być również ustalony bezpośrednio z Urzędu przez osoby goszczące obywateli Ukrainy.

3. Osoby spoza terenu gminy Koluszki lub niemające wcześniej umówionej wizyty będą obsługiwane z zachowaniem pierwszeństwa dla osób, o których mowa w pkt. 1 i 2.

Do wniosku:

– dołącza się fotografię osoby, której numer PESEL jest nadawany (spełniającą wymagania dla zdjęcia do dowodu osobistego);

– pobierane są odciski palców (na zasadach obowiązujących przy składaniu wniosku o dowód osobisty).

Załączniki do pobrania

image_pdfimage_print