Roznoszenie decyzji podatkowych

Od 05.02.2022 r. do 28.02.2022 r. pracownicy Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz sołtysi będą roznosili decyzje podatkowe. Doręczyciele decyzji są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa, w tym noszenia maseczki (zakrywania ust i nosa).

Decyzje podatkowe będą doręczane od poniedziałku do soboty w godzinach od 9.00 do 19.00.

Osoby doręczające:

– będą posiadały odpowiedni identyfikator;

– nie mają prawa pobierać jakichkolwiek pieniędzy;

– mogą zostawić przesyłkę u sąsiada jeśli zobowiąże się on przekazać przesyłkę adresatowi.

Osoby odbierające przesyłki proszone są o składanie czytelnych podpisów oraz dat na potwierdzeniu odbioru.

W sytuacji, gdy podatnik jest poddany izolacji, bądź na kwarantannie prosi się o kontakt telefoniczny w celu ustalenia sposobu doręczenia decyzji.

Wszelkie informacje udzielane są pod numerami telefonów: (44) 725 67 21, (44) 725 67 22,                            (44) 725 67 24.

image_pdfimage_print