Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16

 

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest: poprawa jakości kształcenia ogólnego w zakresie wsparcia kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz nauczania eksperymentalnego poprzez rozbudowę infrastruktury edukacyjnej wraz z obserwatorium astronomicznym i instalacją fotowoltaiczną oraz wyposażenie w środki trwałe wspólnego budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach oraz stworzenie warunków do poprawy sprawności fizycznej uczniów w wyniku remontu sali gimnastycznej, wyposażenia jej w ściankę wspinaczkową, a także wyposażenia sali gimnastyki korekcyjnej. Efektem realizacji przedmiotowego projektu będzie poprawa jakości kształcenia ogólnego w Gminie Koluszki jak i w całym Powiecie Łódzkim Wschodnim, a przez to także w województwie łódzkim oraz poprawa sprawności fizycznej młodzieży z tych obszarów.

Planowane efekty realizacji projektu:

Założeniem projektu jest budowa dodatkowego skrzydła wspólnego budynku SP nr 2 oraz I LO w Koluszkach, w którym znajdą się:

  1. Pomieszczenia Szkoły Podstawowej nr 2 (pracownie: geograficzna, chemiczna, historyczna, fizyczna, matematyczna, plastyczna, polonistyczna oraz świetlica – nowy budynek i pomieszczenie dla logopedy/pedagoga),
  2. Pomieszczenia I Liceum Ogólnokształcącego (pracownie: języka niemieckiego, historyczna i WOS, sala do ćwiczeń z edukacji dla bezpieczeństwa oraz pracownia geograficzna – nowy budynek).

Ponadto inwestycja zakłada remont sali gimnastycznej z wyposażeniem i ścianką wspinaczkową wraz z szatnią w istniejącym budynku oraz doposażenie sali gimnastyki korekcyjnej. W ramach projektu zostanie również zakupione wyposażenie do nowopowstałych pracowni dydaktycznych, natomiast na dachu nowego skrzydła budynku powstanie obserwatorium astronomiczne oraz instalacja fotowoltaiczna. Działania te mają doprowadzić do podniesienia poziomu edukacji ogólnej, a także zwiększenia aktywności fizycznej dzieci i młodzieży z miejscowości Koluszki, Gminy Koluszki oraz Powiatu Łódzkiego Wschodniego, gdyż w tych miejscach oddziaływanie projektu będzie najsilniejsze. Działania te będą odpowiadać na zdiagnozowane potrzeby dla uczniów z w/w obszarów, a co z tym idzie przyczyni się do wypełnienia luki związanej z brakiem dostępu do tego rodzaju infrastruktury.

 

 

image_pdfimage_print