Remont drogi gminnej nr 121107E we wsi Leosin


Głównymi celami projektu pn.: „Remont drogi gminnej nr 121107E we wsi Leosin” jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawa jakości życia oraz zapewnienie spójnej i sprawnej infrastruktury drogowej w gminie Koluszki. Z efektów projektu korzystać będą wszyscy mieszkańcy gminy Koluszki

W ramach zadania inwestycyjnego wyremontowana zostanie droga gminna Nr 121107E-we wsi Leosin o długości 1,716 km. Wykonana zostanie  nowa jezdnia o nawierzchni bitumicznej, o szerokości 5,0 m oraz pobocza o szerokości 0,75 m.