Remont drogi gminnej nr 106256E we wsi Stamirowice oraz drogi gminnej nr 121107E we wsi Leosin


Głównymi celami projektu pn.: „Remont drogi gminnej nr 106256E we wsi Stamirowice oraz drogi gminnej nr 121107E we wsi Leosin” jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawa jakości życia oraz zapewnienie spójnej i sprawnej infrastruktury drogowej w gminie Koluszki. Z efektów projektu korzystać będą wszyscy mieszkańcy gminy Koluszki

W ramach zadania inwestycyjnego wyremontowane zostaną dwa odcinki dróg gminnych: droga gminna Nr 106256E-we wsi Stamirowice o długości 1,355 km oraz droga gminna Nr 121107E-we wsi Leosin o długości 0,250 km. Wykonane zostaną  nowe jezdnie o nawierzchni bitumicznej, o szerokości 5,0 m każda oraz pobocza o szerokości 0,75 m.