Rekultywacja naszego składowiska odpadów zakończona

W dniu 25 października 2010r. zakończono prace związane z rekultywacją naszego składowiska odpadów, a tym samym rozwiązany został kolejny problem wpływający na stan naszego środowiska pozostawiony nam przez poprzedni system polityczny. Śmieci z terenu naszej gminy wywożone były na składowisko zlokalizowane na obrzeżach miasta Koluszki i wsi Katarzynów. Składowisko zajmowało obszar 2,5 ha i przez wiele lat stanowiło poważny problem estetyczny nie tylko dla pobliskich mieszkańców, ale również dla eksploatatora

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. wielokrotnie musiało porządkować nie tylko sam teren składowiska, ale także przyległy z nielegalnie porzuconych śmieci. Taki stan rzeczy powodował, że uprzątanie ciągle rosnącej ilości śmieci przypominało walkę z wiatrakami. Wstąpienie Polski do struktur Unii Europejskiej narzuciło konieczność przystosowania wymogów istniejących składowisk do obowiązujących przepisów, narzucających zastosowanie drogich rozwiązań technicznych, a w przypadku naszego składowiska niemożliwych do realizacji. Burmistrz Koluszek po uzyskaniu akceptacji Rady Miejskiej w Koluszkach podjął decyzję o rozpoczęciu rekultywacji składowiska w celu jego ostatecznego zamknięcia. Realizacja inwestycji trwała 2 lata i kosztowała ok. 1.370 tys. zł netto. Jest to ogromna kwota dla eksploatatora – Spółki, jednak dzięki wsparciu z środków zewnętrznych inwestycja została zakończona. Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. korzystając z doświadczenia pracowników naszego magistratu pozyskało dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości ok. 266 tys. zł. Ścisła współpraca z Urzędem Miejskim w Koluszkach zaowocowała również pozyskaniem dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w wysokości ok. 433 tys. zł. Brakującą kwotę konieczną do realizacji zadania Spóła uzyskała podpisując umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 535 tys. zł, na preferencyjnych warunkach.
Czasza składowiska została przykryta szeregiem warstw mających na celu eliminację przedostawania się wód opadowych do gleby. Dzięki uszczelnieniu składowiska wody opadowe nie będą wsiąkać do odpadów, tylko za pomocą specjalnej warstwy drenażowej odprowadzane będą do systemu drenażowego i niezanieczyszczone wsiąkać będą do gruntu.

Załączniki do pobrania

image_pdfimage_print