Rekrutacja do Żłobka Miejskiego w Koluszkach

Uprzejmie informujemy, że od dnia 7 maja do dnia 18 maja 2018 r.

trwa nabór uczestników i rekrutacja do Żłobka Miejskiego w Koluszkach,

 

w ramach projektu pn. “Koluszkowski żłobek – wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu X – Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 – Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie oraz niezbędne dokumenty do wypełnienia znajdziecie Państwo w zakładce Koluszkowski żłobek

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Koluszkach, w terminie do dnia 18 maja 2018 r.

Szczegółowych informacji w zakresie projektu udziela Biuro Projektu znajdujące się w Urzędzie Miejskim w Koluszkach – pokój nr 210, tel. (44) 725 67 55.

Jednocześnie informujemy, że w najbliższym czasie zorganizowane zostanie także spotkanie informacyjne dotyczące projektu. Termin spotkania zostanie podany w osobnym komunikacie.

image_pdfimage_print