REKRUTACJA do Klubu SENIOR + w Koluszkach

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach

      ogłasza nabór uczestników do Klubu SENIOR + 

                  z siedzibą przy ul. Budowlanych 4a

 

JEŚLI:

 • jesteś osobą 60+, nieaktywną zawodowo,
 • jesteś mieszkańcem Gminy Koluszki,
 • chcesz wykorzystać wolny czas i spędzić go aktywnie w miłym towarzystwie,
 • chcesz rozwijać swoje pasje, zainteresowania, umiejętności i zdolności

ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM „Klubu SENIOR + w Koluszkach

 

W Klubie realizowane będą następujące zajęcia:

 • plastyczne i z zakresu rękodzieła,
 • wokalne i muzyczne
 • informatyczne,
 • ruchowe wspierające sprawność – gimnastyka,
 • ruchowe wspierające sprawność – spacery,
 • kurs języka obcego,
 • wspierające podtrzymanie sprawności intelektualnej – olimpiada wiedzy.

Korzystanie z oferty Klubu SENIOR+ jest bezpłatne.

 

Aby wziąć udział w rekrutacji do Klubu SENIOR + w Koluszkach należy:

 

 1. Wypełnić Deklarację uczestnictwa w Klubie SENIOR+.
  Deklaracja jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koluszkach www.koluszki.pl oraz w siedzibie Klubu SENIOR+ przy ul. Budowlanych 4a.
 2. Złożyć wypełnioną Deklarację uczestnictwa w Klubie SENIOR+ w siedzibie Klubu SENIOR + przy ul. Budowlanych 4a (  w dniach 19, 20 i 22.04.2022r. w godzinach 8.00 – 10.00 oraz 21.04.2022r. 11.00 – 13.00)

 

 

Pierwszeństwo udziału w Klubie SENIOR + w Koluszkach ma kolejność zgłoszeń.

Osoby, które spełniają wymogi a nie zostaną zakwalifikowane z powodu braku miejsc

zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

 

Osoby, które złożą formularz rekrutacyjny będą poinformowane telefonicznie
o wynikach naboru.

 

Szczegółowe informacje dotyczących Klubu SENIOR + w Koluszkach można uzyskać


w godzinach 8:00 – 12:00 pod numerem telefonu 607 937 467

 

Organizator informuje, że Klub Senior+ w Koluszkach nie jest Domem Dziennego Pobytu Seniora lecz Klubem oferującym m.in. zajęcia kulturalno – rekreacyjne.

Załączniki do pobrania

image_pdfimage_print