Rekordowy budżet

Rada Miejska w Koluszkach przyjęła budżet Gminy Koluszki na rok 2018, przedłożony przez burmistrza Koluszek. Za uchwałą budżetową opowiedziało się 18 radnych, jeden radny był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Co charakteryzuje obecny budżet? Przede wszystkim jego wielkość. – Plan dochodów na 2018 r. zaplanowany został w kwocie 127,7 mln zł. To wielki sukces naszego samorządu. Innym gminom trudno się z nami porównywać. Jesteśmy naprawdę w bardzo dobrej sytuacji finansowej – stwierdził burmistrz Koluszek Waldemar Chałat.

Faktycznie, na przestrzeni minionych 8 lat budżet naszej gminy przyrastał w lawinowym tempie. Jeszcze w 2010 r., z chwilą przejęcia stanowiska przez obecnego burmistrza, dochody Gminy Koluszki wynosiły ok. 50 mln zł. Obecnie, tyle pieniędzy wydajemy na same inwestycje. Co prawda dochody budżetu mocno podbiły wpływy z programu 500+, które dla naszej gminy oscylują w kwocie ok. 13,5 mln zł, ale nawet po odjęciu tych środków, przyrost budżetu Gminy Koluszki wygląda i tak imponująco.

Największy wpływ na pęcznienie naszego budżetu ma umiejętność pozyskiwania środków zewnętrznych. W 2018 r. w formie dotacji mamy otrzymać aż kilkanaście milionów złotych. To bezzwrotny pieniądz, który sfinansuje dużą część zaplanowanych inwestycji na terenie Gminy Koluszki. Do tego dochodzą pieniądze pozyskiwane ze sprzedaży nowym inwestorom działek na terenie koluszkowskiej strefy ekonomicznej.

Pomimo gigantycznej kwoty 53 mln zł, jaka w 2018 r. zostanie przeznaczona na zadania inwestycyjne związane z budową infrastruktury gminnej, zadłużenie Gminy Koluszki wyniesie zaledwie 23 proc. dochodów. Przypomnijmy, że dozwolony poziom zadłużenia dla gmin to 60 proc. dochodów.

O tym w jakim tempie rozwija się nasze miasto najlepiej świadczy porównanie do Brzezin. Te dwa miasta startowały mniej więcej z podobnego poziomu rozwoju. Tymczasem w nadchodzącym roku Gmina Koluszki na inwestycje przeznaczy cztery razy więcej środków. Jednym słowem rozwijamy się kilka razy szybciej, i dodatkowo dysponujemy mniejszym zadłużeniem.

– Gratuluję przyjęcia budżetu. To znakomity budżet. Pamiętam, że kiedy rozpoczynałem funkcjonowanie w samorządzie, budżet wynosił 20 mln zł. Teraz jest sześć razy większy. Na to składa się duża praca burmistrza oraz służb mu podległych. Jako przedstawiciel powiatu, chciałbym także podziękować Gminie Koluszki za dotychczasową współpracę pomiędzy samorządami. Udało się wykonać bardzo dużo inwestycji na drogach powiatowych. Poprawiają one bezpieczeństwo mieszkańców, a także są pomocne rolnikom, którzy tymi drogami przewożą płody rolne. Życzę wszystkie najlepszego – zwrócił się do zebranych w sali obrad, przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Sokołowski.

Dochody Gminy Koluszki

– 2008 rok : 43 mln zł

– 2009 rok: 47 mln zł

– 2010 rok: 52 mln zł

– 2011 rok: 51 mln zł

– 2012 rok: 53 mln zł

– 2013 rok: 55 mln zł

– 2014 rok: 69 mln zł

– 2015 rok: 71 mln zł

– 2016 rok: 90,9 mln zł

– 2017 rok: 92 mln zł

– 2018 rok: 127,7 mln zł

 

 

Dochody ogółem: 127,7 mln zł

– bieżące 105,8 mln zł

wpływy z podatku PIT i opłat lokalnych – 31 mln zł

subwencja oświatowa – 14,5 mln zł

dotacja z budżetu państwa na pomoc społeczną i sprawy obywatelskie – 20,9 mln zł (w tym program 500+ to 13,5 mln zł)

 

– majątkowe 21,9 mln zł

sprzedaż nieruchomości – 6,7 mln zł

fundusze unijne – 11 mln zł

 

Wydatki ogółem: 132,4 mln zł

oświata (utrzymanie, remonty, dowozy) – 26,7 mln zł

drogi – 26,7 mln zł

gospodarka komunalna (utrzymanie sieci kan. i wod., odpady, tereny zielone) – 10,9 mln zł

pomoc społeczna – 24,4 mln zł

 

 

Wydatki na inwestycje

– Gmina Koluszki – 53 mln zł

– Miasto Brzeziny – ok. 12 mln zł

 

Zadłużenie

2018 (prognoza) – 23 proc.

2017 r. – ok. 26 proc.

2016 r. – 20 proc.

2015 r. – 29 proc.

2014 r. – 30 proc.

2013 r. – 44 proc.

2012 r. – 45,78 proc

2011 r. – 29,59 proc.

 

*60 proc. – limit zadłużenia nałożony przez państwo

 

 

 

 

Najważniejsze planowane inwestycje:

– drogi: remont drogi powiatowej Katarzynów – Felicjanów – Erazmów- Lisowice, budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2911E w Gałkowie Dużym, przebudowa fragmentu drogi powiatowej we wsi Stefanów, rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E Gałków Mały – Justynów o dodatkowy pas ruchu rowerów i pieszych, budowa parkingu w Kaletniku, w ramach budżetu obywatelskiego budowa ścieżki rowerowej na odcinku osiedle Zieleń do Będzelina, przebudowa ulicy Strażackiej w Będzelinie, przebudowa ulicy Szkolnej w Żakowicach. Na terenie miasta: odwodnienie skrzyżowania drogi gminnej ul. Koluszkowskiej z drogą wojewódzką nr 716, budowa kanalizacji deszczowej wraz z nawierzchnią w ul. Wołyńskiej, modernizacje ul. Polnej oraz innych dróg po zachodniej części miasta, przebudowa dróg                      w osiedlach Łódzkie I, Łódzkie II i oś. Czarneckiego, przebudowa ulic Kościuszki, Konopnickiej, Krzywej, Krzemienieckiej, Kraszewskiego i Piastowskiej oraz uzbrojenie terenów Podstrefy Koluszkowskiej ŁSSE z dofinansowaniem unijnym 5 mln zł

– budowa parku wodnego i zaplecza w Lisowicach ze wsparciem w ramach środków unijnych w wysokości prawie 5 mln zł;

– kontynuacja sukcesywnie do 2020 roku termomodernizacji budynków

– budowa w perspektywie dwuletniej bloku socjalnego

– budowa nowego targowiska miejskiego

– kontynuacja budowy nowego budynku Przedszkola Nr 1 w Koluszkach

– budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Budowalnych, Zielonej, Konopnickiej, Krzemienieckiej, Krzywej, Rataja, Granicznej,

– budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koluszki sfinansowana z pozyskanych środków zewnętrznych w wysokości ponad 400 tys. zł

– przebudowa sieci wodociągowej we wsi Zygmuntów, oraz budowa sieci wodociągowej w Koluszkach w ul. Wołyńskiej, ul. Polnej, ul. Kraszewskiego i Piastowskiej

– budowa oświetlenia ulic: we wsiach Gałków Mały i Gałków Duży, w Koluszkach w ul. Polnej, Nasiennej i 3 Maja

– modernizacja dachu na budynku biblioteki i muzeum w Gałkowie Dużym oraz budowa zadaszenia amfiteatru w Parku Miejskim

– pozyskanie dofinansowania unijnego na wykonanie placów zabaw we wsiach Gałków Duży przy szkole, Borowa, Erazmów, Gałków Mały, boiska w Felicjanowie oraz w mieście na oś. Łódzkie I oraz w oś. Warszawskim

– w ramach funduszu obywatelskiego przeprowadzenie modernizacji boiska i placu zabaw we wsi Katarzynów oraz odwodnienie boiska sportowego LKS w Galkowie Dużym.

image_pdfimage_print