REGULAMIN ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

  1. Warunkiem przystąpienia do zbiórki jest złożona deklaracja śmieciowa oraz uregulowane opłaty za odbiór śmieci.
  2. Mieszkaniec ma obowiązek zgłosić telefonicznie pod numer BIG – 44 725 67-68 chęć udziału w zbiórce do 2 dni przed planowanym odbiorem.
  3. Zgłoszenie ma zawierać: Imię i Nazwisko, Adres posesji, numer kontaktowy, szacunkowa ilość odpadów wielkogabarytowych.
  4. Odpady powinny znajdować się w łatwo dostępnym miejscu przed posesją, nie zagrażając uczestnikom ruchu drogowego.
  5. Podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych będą przyjmowane:

– meble

– dywany, wykładziny

– opony

– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

– złom

– większe plastiki

– styropian pochodzący z opakowań (np. mebli, sprzętu RTV/AGD)

  1. Podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych nie będą przyjmowane:

– odpady remontowo – budowlane (np. gruz, styropian)

– odpady zawierające azbest, papę, smołę itp.

– leki

– odpady zielone

– niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

– chemikalia ( np. lakiery, farby, przeterminowane środki ochrony roślin)

– odpady w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe.

Załączniki do pobrania

  • pdf HARMONOGRAM
    Data dodania: 17 września 2018 21:27 Rozmiar pliku: 113 kB Pobrania: 669
image_pdfimage_print