REGIONALNY SYSTEM OSTRZEGANIA (RSO) – bezpłatna aplikacja

Ostrzeżenia o nawałnicach, powodzi i innych zagrożeniach możesz mieć w swoim telefonie.

Co to jest RSO?

Ostrzeżenia o nawałnicach, powodzi czy innych zdarzeniach, mogących zagrażać naszemu życiu lub zdrowiu, można zobaczyć w telefonach komórkowych (smartfonach) i na ekranie telewizorów. Umożliwia to Regionalny System Ostrzegania (RSO).
Regionalny System Ostrzegania to usługa powiadamiania obywateli o lokalnych zagrożeniach nie tylko na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, ale też w telewizji i aplikacjach na komórki. Komunikaty dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, jak np. klęski żywiołowe i sytuacje na drogach.
Komunikat tworzy wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego.

Jak działa RSO?

Dyżurni z wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego otrzymują z różnych źródeł (np. IMGW, GDDiK) informacje i komunikaty o bieżących wydarzeniach i zagrożeniach (kategorie komunikatów w RSO: ogólny, meteorologiczny, hydrologiczny, informacje drogowe).
Dyżurny korzystając ze specjalnego panelu, wprowadza komunikat do RSO.
Po wprowadzeniu do systemu wszystkie komunikaty publikowane są w telegazecie, serwisach Platformy Hybrydowej, aplikacji mobilnej, zintegrowanych serwisach urzędów wojewódzkich. Komunikaty o nadzwyczajnym stopniu ważności są dodatkowo wysyłane jako wiadomość SMS oraz emitowane w napisach DVB programów regionalnych.

Bezpłatna aplikacja w komórce.

Bezpłatna aplikacja RSO jest dostępna w sklepach z aplikacjami na poszczególne platformy (Google Play, Apple App Store, Windows Phone Store). Można ją wyszukać w sklepach po słowach kluczowych „RSO” oraz „Regionalny System Ostrzegania”.
Oprócz tego w części dla kierowców pojawiają się informacje drogowe.
W aplikacji znajdują się też poradniki postępowania w sytuacjach kryzysowych.

image_pdfimage_print