Raport POLICJI za 2017 r.

W okresie od stycznia do końca grudnia 2017 r. funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego skierowani zostali na 2973 interwencje. Na terenie miasta Koluszki odnotowano 2089 interwencji (z czego 290 nie potwierdziło się), na terenie gminy 884 (z czego 132 nie potwierdziły się). W całej Gminie Koluszki policja sporządziła 42 dokumenty dotyczące przemocy w rodzinie – tzw. „Niebieskie karty”. W całym 2017 r. zatrzymano 24 osoby poszukiwane na terenie Gminy Koluszki. Funkcjonariusze przeprowadzili 253 sprawy o wykroczenia.

Analiza przestępstw

W 2017 r. na terenie naszej gminy odnotowano 175 przestępstw.

Miasto Gmina
SUMA: 111 64
Bójka i pobicie 5 2
Kradzież 21 9
Kradzież z włamaniem 8 3
Kradzież kieszonkowa 1
Rozbój 1
Zniszczenie rzeczy 14 6
Zabór pojazdu 1
Narkotyki 9 2
Nietrzeźwi kierujący 18 18
Przeciwko wolności seksualnej 1
Znęcanie 9 6
Gospodarcze 1
Inne przestępstwa 17 15
Pożary 3 1
Zakazy sądowe 2 2

Przestępczość nieletnich

W 2017 r. na terenie podległym Komendzie Powiatowej Policji w Koluszkach ujawniono 4 nieletnich, którzy dopuścili się czynów karalnych. Nieletni sprawcy czynów karalnych i wykazujący przejawy demoralizacji to w większości uczniowie szkół gimnazjalnych. Najwięcej sprawców wywodzi się z rodzin patologicznych i rozbitych, gdzie występuje niedostateczne zainteresowanie ze strony rodziców lub opiekunów. W okresie od stycznia do grudnia 2017 r. funkcjonariusze policji ujawnili 80 nieletnich zagrożonych demoralizacją, 32 nieletnich pod wpływem alkoholu, 6 nieletnich uciekinierów z domów rodzinnych, 5 nieletnich uciekinierów z ośrodków wychowawczych. Poza tym policja skierowała 8 wniosków o wszczęcie postępowania opiekuńczego do Sądów Rejonowych, a także przeprowadzili 55 rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych.

Zagrożenia w ruchu drogowym

W 2017 r. na terenie Gminy Koluszki odnotowano 213 zdarzeń drogowych, w tym 191 kolizji i 22 wypadki. W wypadkach drogowych rany odniosło 25 osób, natomiast 2 osoby poniosły śmierć. Cieszy spadająca z roku na rok liczba wypadków, niepokoi utrzymująca się wciąż na mniej więcej stałym poziomie duża ilość kolizji. Ze 191 kolizji drogowych w 154 przypadkach sprawcami byli kierujący, natomiast z ogólnej liczby 22 wypadków, kierujący byli sprawcami w 20 przypadkach. Jeśli chodzi o pieszych, w ubiegłym roku na terenie całej gminy byli oni sprawcami 3 kolizji. Nie odnotowano wypadków z udziałem pieszych.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Blisko dwa lata temu policja oddała mieszkańcom do dyspozycji internetowe narzędzie, które służy do nanoszenia na mapie zaobserwowanych zagrożeń, a tym samym zdalnego ich zgłaszania. W 2017 r. mieszkańcy naszej gminy oznaczyli na mapie 497 zagrożeń. Najwięcej z nich dotyczyło miejsc przekraczania prędkości przez pojazdy, oraz tych, w których w sposób niedozwolony spożywa się alkohol.

image_pdfimage_print