Raport o stanie Gminy Koluszki za rok 2018

Zgodnie z zapisami art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t .j.  Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w bieżącym roku Burmistrz Koluszek po raz pierwszy przedstawił Radzie Miejskiej w Koluszkach Raport o stanie Gminy Koluszki za rok 2018.

Raport będzie rozpatrywany przez Radę na sesji w dniu 17 czerwca 2019 roku.

Nad raportem zostanie przeprowadzona debata, w której biorą udział radni oraz mogą zabrać głos mieszkańcy Gminy Koluszki.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Koluszkach pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 50 podpisami. Zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie składa się najpóźniej w dniu 14 czerwca 2019 r. w godzinach pracy Urzędu.

Pisemne zgłoszenie do udziału w debacie należy złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Koluszkach. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Załączniki do pobrania

image_pdfimage_print