PSZOK rozpoczyna przyjmowanie odpadów

Nowe zasady i pomysły na zagospodarowanie wielkogabarytów

PSZOK rozpoczyna przyjmowanie odpadów

Od 1 czerwca gmina wznawia funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, ale już na nowych zasadach. Ponieważ wciąż obowiązują obostrzenia epidemiczne, obecnie nie będzie możliwości swobodnego przywożenia odpadów. Przed przyjazdem mieszkaniec będzie musiał zadzwonić do Biura Inżyniera Gminy i zgłosić swoją potrzebę. Po stosownej weryfikacji, łącznie ze sprawdzeniem kwestii zaległości w opłatach, pracownik oddzwoni do mieszkańca i uzgodni konkretny termin zwiezienia odpadów. Dzięki tego rodzaju procedurze, zniwelowane zostaną kolejki samochodów, które pojawiały w ostatnim czasie przed PSZOK. Mieszkaniec zyska również większą swobodę czasową, ponieważ będzie mógł ustalić dogodną dla siebie datę i godzinę. By zachować rygor epidemiczny, przywożone odpady będą musiały zostać rozładowane przez mieszkańca samodzielnie i złożone we wskazanym miejscu.

Odbierz za darmo z PSZOK

W ramach działań proekologicznych i wdrażania zasad pożyteczności społecznej, gmina uruchomi również usługę „Odbierz za darmo z PSZOK”. Sprzęt elektroniczny, meble i inne odpady podczas przyjmowania będą poddawane selekcji. Jeżeli pracownik uzna, że coś z nich nadaje się do ponownego użytku, będzie odstawiane, fotografowane i umieszczane w formie ogłoszenia w internecie. Każdy z mieszkańców bez żadnych ograniczeń, będzie miał możliwość zabrania ze składowiska upatrzonego przez siebie przedmiotu lub materiału. Zyskiem gminy będzie zmniejszenie kosztów związanych z koniecznością utylizacji odpadu. Dany przedmiot otrzyma również drugie życie, co już samo w sobie ma pozytywny wpływ na środowisko i ekonomię.

Z mebli zbudują budki dla ptaków

Gmina rozważa także wyłuskiwanie z odpadów, głównie mebli, odpowiedniego drewna, które mogłoby być wykorzystane do tworzenia budek dla ptaków. Budki trafiałyby oczywiście za darmo w ręce mieszkańców naszej gminy. Ostatnio przeprowadzane gminne akcje pokazały, że mieszkańcy są bardzo zainteresowani umieszczaniem domków dla ptaków na swoich posesjach.

image_pdfimage_print