Przyśpiesza gazyfikacja gminy

Na fali walki o czystsze powietrze, państwo zaczyna coraz mocniej rozbudowywać infrastrukturę gazową. Chodzi tu głównie o małe miejscowości, w których gazyfikacja przebiega w sposób niewystarczający. Według danych z Polskiej Spółki Gzowej, na koniec 2020 r. na terenie Gminy Koluszki funkcjonowało 2456 czynnych przyłączy gazowych (1674 – miasto, 782 – obszar wiejski). Co więcej od 2017 r., na naszym terenie przybyło jedynie 330 nowych przyłączy. 

W najbliższych latach sytuacja ta może ulec zmianie, ponieważ spółka gazowa mocno inwestuje w budowę nowych gazociągów. W 2021 r. wybudowano lub zaplanowano budowę w ponad 30 ulicach Gałkowa Małego i Gałkowa Dużego. Gazyfikacja Gałkówka będzie kontynuowana jeszcze w 2022 r. Według wykazu zadań planowanych do realizacji przez PSG, w błękitne paliwo w tym lub w kolejnym roku zostaną doposażeni również mieszkańcy: ul. Krzywej, Magnoliowej, Wczasowej Słowackiego, Piotrkowskiej, Wspólnej, Zielonej w Żakowicach, ul. Zagajnikowej i Wąskiej w Różycy oraz ul. Głównej i Kościelnej w Kaletniku. Budowa gazociągu na długości blisko 500 metrów planowana jest także w Przanowicach. Z kolei na 2023 r. spółka zapowiada budowę gazociągu w Słotwinach i Nowym Redzeniu (m.in. ul. Tomaszowska, Działkowa, Wąska, Długa).   

Jeśli chodzi o miasto Koluszki, instalacje pojawiają się w tych częściach miasta, które do tej pory nie były objęte gazem. Chodzi tu na przykład o osiedle Czarneckiego, ale również takie ulice jak Warszawska, Brzezińska, Przejazd, Wierzbowa, Ogrodowa, Krzywa, Kościuszki, Paderewskiego, Budowlanych, Konopnicka, Zielona, Jodłowa, Kolejowa, Wigury, Witosa, Kilińskiego, czy 11 Listopada. Powyższe prace związane z rozbudową sieci gazowej i budową przyłączy potrwają do 2023 r.  

Dodajmy, że na przestrzeni ostatnich 3 lat, łącznie, czy to przy użyciu programu gminnego, czy własnych działań podejmowanych przez mieszkańców, na terenie naszej gminy na gaz lub inne ekologiczne urządzenia grzewcze przeszło ok. 500 gospodarstw domowych. Likwidacja tak dużej ilości pieców węglowych z pewnością przełoży się na lepszą jakość powietrza. 

 

image_pdfimage_print