Przygotowania do pozimowego remontu dróg


Na 200 godzin koluszkowski samorząd zakontraktował pracę drogowej równiarki. Maszyna zostanie wykorzystana do naprawy dróg gruntowych po skutkach okresu zimowego. Z kolei do „łatania” dróg asfaltowych będzie używany recykler, który znajduje się na wyposażeniu Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach. W przypadku natknięcia się na ubytki w nawierzchni drogowej, mieszkańcy proszeni są do zgłaszania tego rodzaju miejsc do Biura Inżyniera Gminy, tel. 44 725 67 68.