Przebudowa ulicy Polnej w Koluszkach

Głównymi celami projektu pn.: „Przebudowa ulicy Polnej w Koluszkach” jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawa jakości życia oraz zapewnienie spójnej i sprawnej infrastruktury drogowej w gminie Koluszki. Z efektów projektu korzystać będą wszyscy mieszkańcy gminy Koluszki.

W ramach zadania inwestycyjnego przebudowane zostanie ulica Polna na odcinku od ulicy 3 Maja do ulicy Próchnika o długości 0,702 km. W ramach zadania wybudowana zostanie nowa jezdnia o nawierzchni bitumicznej, o szerokości 6,0 m, jednostronny chodnik dla pieszych,  indywidualne zjazdy do posesji oraz oświetlenie uliczne. W ramach zwiększenia bezpieczeństwa ruchu pieszych w rejonie skrzyżowania ulicy Polnej z ulicą Zagajnikową oraz w rejonie skrzyżowania ulicy Polnej z ulicą Żwirki wykonane zostaną dwa wyniesione przejścia dla pieszych.

image_pdfimage_print