Przebudowa ulicy Mickiewicza i Pomorskiej w Koluszkach

Głównymi celami projektu pn.: „Przebudowa ulicy Mickiewicza  i Pomorskiej w Koluszkach” jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawa jakości życia oraz zapewnienie spójnej i sprawnej infrastruktury drogowej w gminie Koluszki. Z efektów projektu korzystać będą wszyscy mieszkańcy gminy Koluszki

W ramach zadania inwestycyjnego przebudowane zostaną trzy odcinki dróg: droga gminna Nr 106695E-ulica Mickiewicza o długości 0,640 km, droga gminna Nr 106709E-ulica Pomorska o długości 0,239 km oraz droga wewnętrzna o długości 0,207 km. Wykonane zostaną  nowe jezdnie o nawierzchni bitumicznej, o szerokości od 5,5 m do 6,0 m, chodniki dla pieszych oraz  indywidualne zjazdy do posesji. W ulicy Mickiewicza wybudowana zostanie również kanalizacja deszczowa. W ramach zwiększenia bezpieczeństwa ruchu pieszych w rejonie budynku przyszłego przedszkola i żłobka (dawne gimnazjum) wykonane zostaną dwa wyniesione przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją aktywną.

image_pdfimage_print