Przebudowa ulicy Hallera i Śląskiej w Koluszkach

Głównymi celami projektu pn.: „Przebudowa ulicy Hallera i Śląskiej w Koluszkach” jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawa jakości życia oraz zapewnienie spójnej i sprawnej infrastruktury drogowej w gminie Koluszki. Z efektów projektu korzystać będą wszyscy mieszkańcy gminy Koluszki

W ramach zadania inwestycyjnego przebudowane zostaną dwa odcinki dróg gminnych: droga gminna Nr 106668E-ulica Hallera o długości 0,256 km oraz droga gminna Nr 106732E-ulica Śląska o długości 0,251 km. Wykonane zostaną  nowe jezdnie o nawierzchni bitumicznej, o szerokości 6,0 m każda, chodniki dla pieszych oraz  indywidualne zjazdy do posesji.

image_pdfimage_print