„Przebudowa pomieszczeń sali widowiskowej OSP w Koluszkach wraz z zapleczem na cele kulturalne

Operacja pn. „Przebudowa pomieszczeń sali widowiskowej OSP w Koluszkach wraz z zapleczem na cele kulturalne”, mająca na celu rozwój infrastruktury kulturalnej w gminie Koluszki poprzez przebudowę pomieszczeń sali widowiskowej OSP w Koluszkach wraz z zapleczem współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w zakresie/zakresach: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Przewidywanym wynikiem operacji będzie wsparcie działalności OSP Koluszki jako podmiotu działającego w sferze kultury.

image_pdfimage_print