“Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918E – ul. 11 Listopada oraz drogi gminnej – ul. Sikorskiego w Koluszkach”.

W dniu 29 marca 2016 r. Gmina Koluszki podpisała z Województwem Łódzkim umowę o dofinansowanie projektu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918E – ul. 11 Listopada oraz drogi gminnej – ul. Sikorskiego w Koluszkach”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 Osi Priorytetowej I Infrastruktura Transportowa Działania I. 1 Drogi. Całkowita wartość projektu wynosi  3 402 499,11 PLN z czego środki EFRR stanowią 1 417 603,96 PLN.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego i wzmocnienie roli infrastruktury drogowej jako czynnika sprzyjającego rozwojowi społeczno – gospodarczemu regionu. Przebudowa ulic ma ogromne znaczenie dla dostępności komunikacyjnej przedsiębiorstw i zakładów pracy usytuowanych w Koluszkach, szczególnie w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej – Podstrefie Koluszki. Realizacja projektu umożliwia rozwój infrastruktury transportowej Gminy Koluszki, zapewniając wewnętrzną integralność Koluszek.

W ramach projektu wykonano przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 2918E – ul. 11 Listopada oraz drogi gminnej – ul. Sikorskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Roboty budowlane realizowane były w 2012 r. i 2013 r.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO.

image_pdfimage_print