Przebudowa dróg przy wtorkowym rynku


Ogłoszono przetarg na przebudowę ulic Konopnickiej, Krzywej i Krzemienieckiej w Koluszkach. Wbrew wcześniejszym planom, do budowy nawierzchni wszystkich ulic zostanie wykorzystana wyłącznie kostka brukowa.

Na odcinku od ulicy Strażackiej do ulicy Kościuszki pojawią się zatoki parkingowe, a droga zyska charakter ulicy jednokierunkowej. Pomimo tego, że wskazane drogi znajdują się w centrum miasta, w wielu miejscach brakuje wodociągu i kanalizacji. Poza nową nawierzchnią infrastruktura uzupełniona zostanie zatem o elementy kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej. Inwestycja ma zostać ukończona w ciągu 12 miesięcy.