Projektują ścieżkę rowerową łączącą dwie wsie


Powstaje dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej, która połączyłaby Zygmuntów z Długiem. Ścieżka byłaby zatem kolejnym elementem, scalającym sieć tras rowerowych na terenie naszej gminy. Zadanie ma być wspólną inwestycją gminy i powiatu.