Projektują przebudowę drogi z Regien do Budziszewic

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi opracowuje dokumentację projektową na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku Regny-Budziszewice. W minionych dniach przeprowadzono ostatnie uzgodnienia pomiędzy gminą a projektantami. Koncepcja przedstawiona przez ZDW, oprócz wymiany nawierzchni drogi, przewiduje również budowę ciągu pieszo-rowerowego przez miejscowość Regny, oraz ścieżki rowerowej na odcinku 7 km od jednostki wojskowej do Budziszewic. W Regnach wzdłuż drogi ma pojawić się nowe oświetlenie uliczne oraz zatoki autobusowe (na początku miejscowości, przy kaplicy, oraz przy jednostce wojskowej).

image_pdfimage_print