Projektują nowy budynek dla klubu i mieszkańców


Uzgodniono koncepcję nowego budynku klubowego dla LKS Różycy. Koncepcja została już zatwierdzona, teraz powstaje dokumentacja projektowa. Co ciekawe, obiekt ma być inwestycją, która ma służyć nie tylko klubowi, ale całej lokalnej społeczności. Wydzielone zostaną w nim zatem trzy części. Pierwsza z nich, przeznaczona dla klubu, zostanie wyposażona w szatnie i zaplecze dla LKS Różycy. Druga część to duża sala z zapleczem kuchennym, która pełnić będzie rolę świetlicy na potrzeby sołectwa i lokalnych wydarzeń. Trzecim elementem będzie profesjonalna strzelnica, z której będą mogli korzystać mieszkańcy.

Nowy budynek powstanie na miejscu, które zajmuje obecna zabudowa klubowa. Budowa przewidziana jest na lata 2021-2023. Koszt zadania może wynieść ok. 2 mln zł.