Projekt „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”

Gmina Koluszki jest Partnerem
projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa IV – Społeczeństwo informacyjne – Działanie IV.1 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.
Całkowita wartość projektu: 48 680 867,00 PLN

RPO_n_mini

Gmina Koluszki realizuje podprojekt
„Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie Gminy Koluszki”.
Całkowita wartość podprojektu Gminy Koluszki: 599 996,00 PLN

Głównym celem Podprojektu jest wsparcie rozwoju społeczeństwa informatycznego na terenie Gminy Koluszki. Podjęte działania będą skutkować poprawą jakości usług administracyjnych w Urzędzie Gminy Koluszki w zakresie obsługi mieszkańców i szkół, jak i lepszym przygotowaniem administracji i mieszkańców Gminy do stopniowego wdrażania mechanizmów elektronicznej administracji. Będzie to możliwe dzięki realizacji szeregu zadań:

I. W wyniku postępowania przetargowego w lipcu 2010 r. Gmina Koluszki, podpisała umowę z Wykonawcą firmą CK ZETO S.A.z siedzibą w Łodzi na następujące dostawy wraz z instalacjami:

zestawów komputerowych
erwera z oprogramowaniem systemowym i systemem pamięci masowej
Systemu Backupu
oprogramowania antywirusowego i antyspamowego.

Wszystkie ww. dostawy i instalacje zostały zrealizowane w 2 miesiące. Na ten cel Gmina poniosła wydatki w wysokości 143 703,80 zł brutto.
Dostarczony sprzęt i oprogramowanie pozwoli na wprowadzenie nowoczesnych systemów zarządzania, jak zachowanie bezpieczeństwa danych znajdujących się i przetwarzanych przez Urząd.

II. Gmina Koluszki w ramach postępowania przetargowego wyłoniła wykonawców, którzy dostarczą rozwiązania informatyczne w postaci:
1. Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów. System ten dostarczyła i wdrożyła firma Firma LTC Sp z o.o. z siedziba w Wieluniu. Kwota postepowania to 45.018,00 zł.
2. Systemu wspomagającego zarządzanie jednostkami oświatowymi. W ramach tego postepowania system dostarczyła firma VULCAN Sp z o.o. z siedzibą w Wrocławiu. Kwota postepowania to 24.278,00 zł

III. Etap trzeci to wykonanie bezprzewodowej sieci szkieletowej LAN/MAN w celu dostarczenia sygnału Internet do jednostek Gminy Koluszki oraz instalacja Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP). W ramach tego postepowania budowę sieci wykonała firma COMPLEX II z siedzibą w Łodzi. Kwota postepowania to 283.291,90 zł

Projekt „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”

image_pdfimage_print