Projekt „Instalacja ogniw fotowoltaicznych na potrzeby świetlicy wiejskiej w Sołectwie Stary Redzeń”

Zadanie przewiduje:

– Przygotowanie i przeprowadzenie zakupu usługi polegającej na: opracowaniu projektu, dostawie, montażu i uruchomieniu instalacji ogniw fotowoltaicznych na budynku świetlicy.

– Opracowanie projektu instalacji zaspakajającej potrzeby świetlicy wiejskiej.

– Dostawę i montaż zaprojektowanej instalacji.

– Uruchomienie podłączonej instalacji ogniw fotowoltaicznych wraz z przeszkoleniem wybranych mieszkańców w zakresie jej eksploatacji.

– Uprzątnięcie obiektu (budynku i otoczenia świetlicy) po dokonaniu odbioru instalacji.

 

„Projekt finansowany/współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego”

image_pdfimage_print