Projekt grantowy „Zdalna Szkoła +”.

Umowa o powierzenie grantu nr  7282471753 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

W ramach projektu zakupiono  i przekazano do 6 szkół podstawowych na ternie Gminy Koluszki 27 laptopy w oprogramowaniem. Komputery posłużą do realizacji zdalnego nauczania uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Koluszki.

Wysokość dotacji – 94 986,00 zł

image_pdfimage_print