Program SENIOR+ 2022

Zadanie:  Zapewnienie funkcjonowania Klubu ,,Senior+” w Koluszkach.

Zadanie dofinansowane ze środków Skarbu Państwa – Wojewodę Łódzkiego w ramach programu wieloletniego ,,Senior+” na lata 2021 – 2025, edycja 2022, Moduł 2 – Zapewnienie funkcjonowania Klubu ,,Senior+”.

Wartość dofinansowania –  65 610,00 zł

Wartość całego zadania   – 146 610,00 zł

Zadanie polega na zapewnieniu funkcjonowania Klubu  ,,Senior+” w Koluszkach przy ul. Budowlanych 4a dla 45 osób.

Przewidziano wsparcie  w następujących obszarach aktywności: ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej.

Cel: Zwiększenie wsparcia i podniesienie rangi środowiska seniorów w środowisku lokalnym. Aktywizacja życiowa i społeczna osób powyżej 60 roku życia. Zmiana nastawienia do wieku senioralnego.

image_pdfimage_print