Program Maluch+ 2021

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program MALUCH+ 2021

“Zapewnienie funkcjonowania w 2021 roku 64 miejsc opieki w Żłobku Miejskim w Koluszkach przy ul. Staszica 36″

Dofinansowanie: 61 440 zł
Całkowita wartość: 1 117 083 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań własnych Gminy Koluszki, przekazana przez Wojewodę Łódzkiego, na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania miejsc powstałych z udziałem środków Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ realizowanego w latach ubiegłych.

Załączniki do pobrania

image_pdfimage_print