Problemy ze skrzyżowaniem w Felicjanowie

Wielu mieszkańców zgłasza potrzebę zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu w Felicjanowie. Przy większym natężeniu ruchu, nawet przy otwartym przejeździe, na skrzyżowaniu powstaje bowiem zator drogowy.

Z powyższą sytuacją do czynienia mamy w przypadku jazdy od strony ul. Krańcowej na wschodnią stronę gminy. Po minięciu przejazdu i dotarciu do głównej ulicy w Felicjanowie, musimy ustąpić pierwszeństwa przejazdu. Gdy skręcamy w prawo na Koluszki, nie ma z tym większego problemu, jednak w sytuacji gdy pojazd chce kontynuować jazdę na wprost lub dokonać skrętu w lewo, musi poczekać aż przejedzie cała kolumna samochodów zmierzających przez Felicjanów do przejazdu. W takim przypadku nawet przy otwartym przejeździe samochody nie mogą posunąć się do przodu.

Aby przeciwdziałać powyższej sytuacji do zaproponowania są dwa rozwiązania. Pierwsze z nich a zarazem najprostsze, to po prostu częstsze wykorzystywanie drugiego przejazdu od strony Erazmowa, który rozładuje ruch na przejeździe od strony ul. Krańcowej. Chodzi tu głównie o kierowców którzy od ul. Krańcowej jadą na wprost lub skręcają w lewo. Kierowcy którzy chcą przebić się w kierunku Jeziorka, po przejechaniu przejazdu od strony Erazmowa powinni od razu zjeżdżać w pierwszą ulicę w lewo. Droga ta została utwardzona asfaltem właśnie na czas budowy wiaduktu.

Drugie rozwiązanie to zmiana organizacji ruchu z wprowadzeniem pierwszeństwa na łuku od ul. Krańcowej przez Felicjanów w stronę Koluszek. Słabą stroną tego rozwiązania jest jednak blokowanie swobodnego przejazdu od strony Erazmowa, oraz zmiana nawyków kierowców, którzy przyzwyczajeni są do obecnego układu ruchu.

Poza zmianą organizacji ruchu mieszkańcy wnioskują też o wytyczenie przejścia dla pieszych. W tym przypadku problemem okazuje się jednak brak chodnika po drugiej stronie ulicy. Wszystkim zgłaszanymi wnioskami zajmie się w najbliższym czasie Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego złożona z przedstawicieli policji, zarządców dróg, starostwa powiatowego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

image_pdfimage_print