Problemy z modernizacją budynku pod przyszłe muzeum

Pod dużym znakiem zapytania stanęło zadanie związane z przekształceniem budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja w Koluszkach w koluszkowskie muzeum.

Przypomnijmy, że obecnie w obiekcie ulokowana jest niewielka Sala Muzealna. Budynek opuścili już także dotychczasowi lokatorzy, których gmina przeniosła do innych gminnych mieszkań komunalnych.

Plany zakładały, że modernizacja ponad 100-letniej kamienicy zostanie dokonana i sfinansowana w ramach unijnego programu termomodernizacji. Niestety, pomimo przyznanych pieniędzy na powyższy cel, konserwator zabytków nie wyraził zgody na oklejenie budynku styropianem. A bez użycia tego materiału, nie uda się uzyskać efektu ekologicznego założonego w projekcie termomodernizacji, a tym samym wywiązać się z warunków konkursowych dofinansowania.

Zablokowanie źródła finansowania modernizacji zmusza gminę do przemodelowania planów. Nie wiadomo jednak czy samorząd znajdzie inny sposób na sfinansowanie zadania.

image_pdfimage_print