Prace inwestycyjne w dobie koronawirusa

Pomimo trwającej epidemii, gmina wciąż realizuje zadania inwestycyjne, które mają zawarte umowy z wykonawcami, bądź umowy o dofinansowanie. Większość z kontynuowanych inwestycji, to prace toczące się na drogach.

Prace w osiedlach domów jednorodzinnych

Zakończył się kolejny etap prac na osiedlu Łódzkim II. Budowa dróg z kostki brukowej na osiedlu jest już prawie zakończona. Do wykonania pozostało już tylko kilka ulic w Żakowicach.

Wykonawcy wracają już także na osiedle Łódzkie. W ubiegłym tygodniu odbył się przetarg związany z budową kanalizacji deszczowej pod torami kolejowymi. Kanalizacja zostanie przeprowadzona pod ziemią na odcinku od ul. Towarowej do os. Głowackiego. Przecisk ma połączyć dwie duże zlewnie, rozmieszczone po obydwu stronach miasta. Do tej pory wody deszczowe z zachodniej strony Koluszek trafiały tylko w kierunku Przanowic. Po wykonaniu instalacji, ich część będzie odprowadzana również w kierunku rzeki Piasecznicy i miejskiej oczyszczalni ścieków. Wykonanie kanału deszczowego pod torami pozwoli na dalszą kontynuację prac w os. Łódzkim. Według zapowiedzi Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ma to nastąpić pod koniec czerwca.

Asfalt na drodze w Lisowicach

W Lisowicach drogowcy położyli nową nawierzchnię asfaltową na drodze prowadzącej od Domu Pomocy Społecznej do parkingu przy wjeździe do kompleksu Lisowice (przy Rochnie). Na zbiorniku wykoszone zostały także tataraki. Powyższe oczyszczanie zbiornika wykonał Polski Związek Wędkarski.

Droga w Zygmuntowie już przejezdna

W bieżącym tygodniu zakończyły się prace drogowe w Zygmuntowie. Droga jest już przejezdna. Na odcinku blisko 1 km wylany został nowy asfalt. Droga zyskała także nową podbudowę oraz chodnik. Ukończenie budowy blisko 5 miesięcy przed terminem, było możliwe dzięki pracom prowadzonym podczas bardzo ciepłego sezonu zimowego. Na realizację inwestycji gmina pozyskała 1,1 mln dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

Ulica Polna na ukończeniu

Do końca czerwca ma zakończyć się przebudowa ul. Polnej w Koluszkach. Przypomnijmy, że prace  rozpoczęły się od przebudowy wodociągu (głównej magistrali), który przebiega w drodze. Mocno wysłużony odcinek wodociągu najlepsze lata miał już za sobą i często ulegał awariom. Obecnie kończona jest modernizacja nawierzchni drogi. Przy drodze pojawi się chodnik oraz oświetlenie. Powyższa inwestycja obejmie także budowę oświetlenia w ul. Nasiennej (strefa ekonomiczna). Lampy zostały już ustawione. Ich uruchomienie nastąpi jednak dopiero po zakończeniu przebudowy ul. Polnej.

Sala widowiskowa jeszcze w tym roku

Mocne tempo narzucił również wykonawca, który podjął się zadania związanego z przebudową sali widowiskowej przy Urzędzie Miejskim w Koluszkach. W styczniu 2020 r. prace przeniosły się już do wnętrza budynku. Montowano system wentylacji i ogrzewania, wyodrębniono aneks kuchenny, szatnie, toalety oraz dodatkowe pomieszczenia biurowe, w tym salę konferencyjną. Z kolei pomieszczenia podziemne przerabia się na urzędowe archiwa. Po przebudowie główna sala będzie w stanie pomieścić ok. 300 osób. Zgodnie z harmonogramem prace modernizacyjne miały zakończyć się w połowie 2021 r., wykonawca deklaruje jednak, że może nastąpić to jeszcze w tym roku.

Monitoring z opóźnieniem

Do końca sierpnia przedłuży się za to budowa nowego monitoringu miejskiego. Miał on być gotowy już w na koniec czerwca, ale ze względu na problemy z dostawą sprzętu, firma zwróciła się do gminy z prośbą o przedłużenie terminu realizacji inwestycji. W budynku Urzędu Miejskiego w Koluszkach gotowe jest już pomieszczenie, w którym ulokowane zostanie Centrum Monitoringu. Zainstalowano monitory oraz serwerownię ze sprzętem. Przypomnijmy, że na terenie samego miasta rozmieszczonych ma zostać 45 kamer, kolejne 20 monitorować będzie teren rekreacyjny nad zalewem w Lisowicach. Będą to zupełnie nowe urządzenia cyfrowe, tworzone na bazie nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Kamery będą m.in. śledziły ruch samochodów wyjeżdżających i wjeżdżających do naszego miasta nocą. Ma to ułatwić policji namierzanie pojazdów, które mogły być użyte do działalności przestępczej. Monitoring ma zapobiec także aktom wandalizmu oraz poprawić bezpieczeństwo w miejscach, gdzie mieszkańcy spędzają wolny czas.


This image requires an alt attribute.

This image requires an alt attribute.

This image requires an alt attribute.
image_pdfimage_print