Pozyskaliśmy część środków na przebudowę drogi w Jeziorku


Gmina otrzymała 188 tys. zł dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na modernizację drogi przez Jeziorko. W grę wchodzi przebudowa drogi na odcinku od zakrętu na Zygmuntów, do kapliczki. Ponieważ koszt zadania szacowany jest na ok. 1,5 mln zł, poza pozyskanymi środkami, gmina będzie szukała kolejnych źródeł dofinansowania.