Pozyskaliśmy 4,7 mln złotych na przebudowę drogi Wierzchy-Świny

Gmina Koluszki pozyskała dotację z Funduszu Polski Ład na przebudowę drogi Wierzchy-Świny. Chodzi tu o modernizację drogi na odcinku od młyna w Wierzchach do kościoła w Świnach. Przebudowa przewiduje również budowę nowego mostu na Rawce oraz przedłużenie ścieżki rowerowej, która obecnie kończy się przy wjeździe do miejscowości Wierzchy. Na realizację zadania pozyskaliśmy 4,75 mln zł. Wkład własny gminy to 250 tys. zł. Inwestycja będzie realizowana w latach 2022-2023, przy czym rok 2023 zostanie przeznaczony na prace budowlane.       

Przypomnijmy jednocześnie, że w ramach tegorocznego naboru do Polskiego Ładu, gmina składała także wnioski o dofinansowanie dwóch innych zadań o dużo większej skali finansowania. Chodzi tu o pozyskanie środków na modernizację infrastruktury sportowej (budowa budynków klubowych dla LKS Różyca i LKS Gałkówek, oraz przebudowa stadionu przy ul. Zagajnikowej w Koluszkach), a także rozbudowę oczyszczalni ścieków i budowę kanalizacji sanitarnej w Żakowicach, Różycy, Kaletniku, Gałkowie Dużym, Słotwinach, Nowym Redzeniu, Starym Redzeniu oraz Regnach. Niestety na powyższe zadania gmina nie otrzymała obecnie dofinansowania. Nasz samorząd będzie starał się ponownie szukać źródeł finansowania dla wymienionych inwestycji.

 

image_pdfimage_print